Akcie

Ponúkame viaceré druhy studených šalátov. Ochutnať môžte CAPRESE, CAESAR alebo GRÉCKY ŠALÁT.

Ďalší zo série užitočných linkov, pre všetkých tých, ktorí musia sledovať alergény v jedlách: http://www.top-gastro.sk/Alergeny.pdf
Tento zoznam nájdete aj v našej prevádzke, pri príboroch je kompletný zoznam aj s popismi.

Užitočný link pre všetkých tých, ktorí sa chcú dostať k nám do jedálne a informácie o vstupe do objektu internátov:
http://www.mlyny.uniba.sk/index.php?id=2956

Vážení študeni,
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky Vám Oznamujeme že s platnosťou od 1.1.2013 sa zvyšuje výška dotácií na stravnú jednotku (dotované hlavné jedlo) z 0,80€ na 1,00€.
Počet dvoch jedál dotovaných na deň a teda celkovo 60 dotovaných jedál na mesiac zostáva nezmenený.

V najvyťaženejšom čase počas obedov zabezpečujeme oba výdaje v jedálni rovnakými jedlami, preto by sme vám radi doporučili využiť možnosť si brať jedlá z
ktoréhokoľvek výdaju, čím sa aj vám skráti doba čakania.

OFICIÁLNE ROZHODNUTIE RIADITEĽSTVA INTERNÁTOV:
Na základe Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a Metodiky rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012, ktorý stanovuje podmienky pre čerpanie dotácie študentom vysokých škôl, si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu spôsobu sledovania čerpania príspevku na stravovanie a to nasledovne:
S platnosťou od 1.3. 2012 bude v stravovacích zariadenia na internátoch VM Ľ. Štúra v prevádzkach Venza a Eat&Meet možnosť čerpať príspevok na stravovanie v zmysle zákona a metodiky obmedzená na to na 2 hlavné jedlá denne. Čerpanie príspevku na stravovanie bude denne monitorované a z uvedeného dôvodu nebude možné zákonom stanovený limit v danom čase prekročiť.

Na základe predchadzajúcich negatívnych skúsenosti sme boli nútení pristúpiť k nainštalovaniu bezpečnostných kamier! V prípade vašich sťažností, napr. pri pokladniach bude možnosť prekontrolovať vaše podnety, avšak aj prípadné krádeže a problémy zo strany študentov budú postúpené riaditeľstvu internátov. Vopred vďaka za pochopenie.

Prosíme Vás, aby ste neodnášali taniere a príbory z priestorov jedálne.

Môžte nás nájsť už aj na facebooku!

a taktiež aj na twitter.com a adresa profilu EATandMEETmlyny